WAWANCARA


KAKURANGAN GIZI
Dina poe Salasa, 8 Nopember 2011, abdi (T) ngalakukeun wawancara jeung Ahli Gizi nyaeta ibu Tinon Satbahagiati (J).
T          : “Di mana tempat ibu bekerja?”
J           : “Ibu kerjana di Rumah Sakit Advent Bandung, anu letakna di Cihampelas.”
T          : “Ti iraha ibu kerja di Rumah Sakit Advent Bandung ?”
J           : “Kurang leuwih ti taun 1994.”
T          : “Sarua hartina jeung ibu kerjana geus 17 taun atuh, nya?”
J           : “Muhun.”
T          : “Saencan kerja di Rumah Sakit Advent Bandung, ibu kantos kerja di mana?”
J           : “Ibu kantos kerja di Rumah Sakit Bethesda di Yogyakarta.”
T          : “Sabaraha lila?”
J           : “Kurang leuwih mah ukur sataun.”
T          : “Lamun saencanna, ibu kerja sabage naon?”
J           : “Sarua jeung ayeuna, jadi Ahli Gizi.”
T          : “Kunaon ibu pindah ka dieu, ka Bandung?”
J           : “Sabab, ibu teh rek ngarancanakeun masa depan di Bandung.”
T          : “Ayeuna mah lanjut ka pertanyaan ngeunaan gizi, nya, Bu. Kumaha ciri – ciri jalma anu kakurangan gizi?”
J           : “Biasana mah jalmana kurus, gampang cape, rambutna beureum, kulitna kering, gampang kaserang panyakit.”
T          : “Kunaon jalma tiasa kakurangan gizi?”
J           : “Sabab jumlah daharanana kurang, daharan anu didahar teu sae, jeung teknik ngolahna teu bener.”
T          : “Naon akibat jalma anu kakurangan gizi?”
J           : “Metabolismena teu sampurna, dugi ka ngabalukarkeun kondisi badan anu teu sehat.”
T          : “Kumaha cara urang nyingkirkeun risiko kakurangan gizi?”
J           : “Tangtuna dahar dina jumlah anu cekap jeung dina kualitas anu baik.”
T          : “Kumaha pendapat ibu ngeunaan penderita gizi buruk di Indonesia anu makin hari makin loba?”
J           : “Eta teh pinalangsaeun pisan, sabab eta hartina tingkat pemerataan ekonomi teu saimbang, Di hiji daerah, aya jalma anu beunghar pisan, padahal di daerah sejenna aya jalma anu malarat pisan. Kuduna mah pamarentah midamel rarancang anu mihak kana rakyat leutik.”
T          : “Hatur nuhun ibu. Geus nyayogikeun waktos kanggo abdi.”


KAKURANGAN GIZI

Ibu Tinon Satbahagiati teh Ahli Gizi anu kerja di Rumah Sakit Advent Bandung, anu tepatna aya di Cihampelas. Ibu Tinon kerja di Rumah Sakit Advent Bandung teh kurang leuwih ti taun 1994, anu hartina geus 17 taun kerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Saencan kerja di Bandung, Ibu Tinon teh kerja di Rumah Sakit Bethesda di Yogyakarta kurang leuwih sataun. Di Rumah Sakit Bethesda, Ibu Tinon kerjana tetep Ahli Gizi. Ibu Tinon pindah ka Bandung sabab rek ngarancanakeun masa depan di Bandung.
Ciri – ciri jalma anu kakurangan gizi teh tiasana mah kurus, gampang cape, rambutna beureum, kulitna kering, gampang kaserang panyakit. Jalma sok menderita kakurangan gizi sabab jumlah daharanana kurang, daharan anu didahar teu berkualitas, jeung teknik ngolahna teu bener. Lamun geus kakurangan gizi, metabolisme jadi teu sampurna, dugika nimbulkeun kondisi badan anu buruk. Carana supaya urang kahindar tina kakurangan gizi, urang kudu makan dina jumlah anu cekap jeung kualitasna alus.
Pendapat ibu Tinon ngeunaan penderita gizi buruk di Indonesia anu makin naek nyaeta pinalangsaeun pisan, sabab eta hartina tingkat pemerataan ekonomi teu saimbang, Di hiji daerah, aya jalma anu beunghar pisan, padahal di daerah sejenna aya jalma anu malarat pisan. Kuduna mah pamarentah midamel rarancang anu mihak kana rakyat leutik.Komentar

Postingan Populer